Älska din kropp

nu och för alltid

Kärlreducering

Behandlingsprocessen kärlreducering

Kärlreducering med Cellox 10

Vi har mängder med kärl i huden. Oftast är de så tunna att de knappt syns. Vid mycket sol, väder och vind kand de bli mer framträdande. Hur pass framträdande kärl man har beror på ärftliga faktorer. Dessa kärl kallas cuperoser eller spiders. Rosacea är en hudsjukdom där större partier blir rödflammiga p g a ytliga kärl. Kärlreducering är mycket effektivt både för behandling av ytliga kärl men även för att minska symptom vid rosacea.

Hur behandlar vi ytliga kärl?

Vid behandling läggs gel på området som ska behandlas. Prisman på handtaget läggs mot huden. Pulsen känns som en snärt i huden och med en värmekänsla i slutet av pulsen. Det som sker är att kärlet absorberar IPL-ljuset och koagulerar.
Beroende på kärlets och områdets storlek så rekommenderas 2-4 behandlingar med 3 veckors mellanrum. Resultatet är individuellt eftersom blodkärlets/blodkärlens storlek och djup varierar mellan personer.
Kärlreducering fungerar bäst i ansiktet. På benen kan man minska tunna blodkärl som är mindre än 0,5 mm i diameter. Resultatet vid rosacea kan variera men de flesta upplever en signifikant minskning av symptomen.

Att tänka på före och efter kärlreducering

Man bör inte sola fyra veckor innan och efter behandling. Använd alltid solskyddsfaktor, helst 50.

karlreducering
Boka direkt